Hajnówka - Niezależny Portal Internetowy

myślisz TOK, mówisz TAK

Artykuly / Ochrona Krajobrazu
Data: 05 Mar 2005 - 10:06
Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w trosce o rozwój naszego regionu mówi głośne TAK!
myślisz TOK, mówisz TAK

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w trosce o rozwój naszego regionu mówi głośne TAK!

dla dwujęzycznych nazw miejscowości TAK!

dla możliwości korzystania z języka mniejszości w urzędach TAK!

dla rozwoju świadomości i dumy narodowej mniejszości etnicznych TAK!

Nasz język to nasze bogactwo, nasza duma, dziedzictwo naszych przodków, nasz dar dla naszych dzieci. Nikogo nie trzeba chyba do tego przekonywać. Dzisiaj to od nas zależy, czy będziemy umieli zachować język od zapomnienia, na powrót wyprowadzić go z domowych zakamarków na ulice naszych miast i wsi.

Powiedz TAK!


dumaješ TAK, każaš TAK

Tavarystva Achovy Krajavidu dziela dabra našaha rehijonu hołasna każa TAK!

dla dvuchmoŭnych nazovaŭ miascovaściaŭ TAK!

dla mahčymaści karystaсca biełaruskaj movaj va uradach TAK!

dla razvićcia našaj śviadomaści i nacyjanalnaha honaru TAK!

Našaja matczyna mova heta naša bahaćcie, naš honar, spadčyna našych prodkaŭ, naš dar dla našych dzietak. Nikoha nia treba pierakonvać ŭ hetym. Siońnia ad nas zależyć, ci budziem umieli zachavać movu ad zabyćcia, napavarot vyvieści jaje z chatnich kutkoŭ na vulicy našych haradoŭ i siołaŭ.

думаеш ТАК, кажаш ТАКТ

аварысва Аховы Краявіду дзеля дабра нашага рэгіёну голасна кажа ТАК!

для двухмоўных назоваў мясцовасьцяў ТАК!

для магчымасьці карыстаца беларускай мовай ва ўрадах TАК!

для развіцьця нашай сьвядомасьці і нацыянальнага гонару ТАК!

Нашая матчына мова гэта наша багацьце, наш гонар, спадчына нашых продкаў, наш дар для нашых дзетак. Нікога ня трэба пераконваць у гэтым. Сёньня ад нас залежыць, ці будзем умелі захаваць мову ад забыцьця, напаварот вывесьці яе з хатніх куткоў на вуліцы нашых гарадоў і сёлаў.

Скажы ТАК!
Artykul ze strony Hajnówka - Niezależny Portal Internetowy
http://pudelka.hajnowka.com.pl/

Adres WWW tego artykulu to:
http://pudelka.hajnowka.com.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=261

Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 401